• English
 • English
 • Bài viết

  Điều khoản

  By Paulus Loc on Tháng Mười Một 18, 2020

  Nội dung

  1. Giới thiệu

  Chính sách này là tài liệu quan trọng. PSA Solutions đề nghị người dùng đọc cẩn thận.

  Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này, bao gồm việc thực hiện các quyền lợi pháp lý của người dùng, vui lòng liên hệ PSA Solutions theo thông tin sau:

  • Công ty Cổ Phần PSA Solutions
  • Email: hello@psa.com.vn
  • Địa chỉ: Tòa nhà TSA, Tầng 2 - 25A Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

  Người dùng có nghĩa vụ thông báo cho PSA Solutions về những thay đổi: Điều quan trọng là dữ liệu cá nhân mà PSA Solutions nắm giữ về người dùng phải chính xác và mới nhất. Người dùng nên thông báo cho PSA Solutions nếu dữ liệu cá nhân của người dùng thay đổi trong suốt thời gian hợp tác giữa người dùng và PSA Solutions.

  Liên kết của bên thứ ba: Trang web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, plug-ins và ứng dụng của bên thứ ba. Việc nhấp vào các liên kết đó hoặc bật các kết nối đó có thể cho phép bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về người dùng. PSA Solutions không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về các điều khoản bảo mật của họ. Khi người dùng rời khỏi trang web, PSA Solutions khuyến khích người dùng đọc thông báo về quyền riêng tư của mọi trang web đã truy cập.

  Các điều khoản sử dụng trong chính sách:

  • “PSA Solutions” là Công ty Cổ Phần PSA Solutions
  • “Thông tin Cá nhân” hoặc “Dữ liệu Cá nhân” là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được.
  • “Thể nhân có thể nhận dạng” là người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể là bằng cách tham chiếu đến một số nhận dạng hoặc một hoặc nhiều yếu tố.
  • “Người dùng”“người sử dụng” (và các thuật ngữ tương tự khác) đề cập đến khách hàng PSA Solutions, các cá nhân được liên kết với khách hàng PSA Solutions, địa chỉ liên hệ, nhà cung cấp, người xin việc, nhân viên và khách truy cập vào trang web PSA Solutions https://psa.com.vn/

  2. Thông tin chung

  PSA Solutions coi trọng quyền riêng tư của người dùng cung cấp thông tin cá nhân cho công ty. Chính sách Bảo mật này nhằm mục đích cung cấp cho người dùng thông tin về cách PSA Solutions thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của họ, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà họ có thể cung cấp thông qua trang web của PSA Solutions.

  Những người dưới 18 tuổi sẽ không được coi là người dùng của PSA Solutions. Việc người dưới 18 tuổi truy cập vào trang web PSA Solutions sẽ được coi là sử dụng sai dịch vụ của PSA Solutions và PSA Solutions không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc truy cập đó.

  PSA Solutions đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Hợp pháp, công bằng và minh bạch: Xử lý hợp pháp, công bằng và theo cách minh bạch đối với chủ thể dữ liệu.
  • Giới hạn về mục đích: Thu thập hoặc tạo cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp và không được xử lý thêm theo cách không tuân thủ các mục đích của chính sách này.
  • Giảm thiểu dữ liệu: Để thu thập dữ liệu cá nhân theo cách đầy đủ, phù hợp và giới hạn ở những gì cần thiết cho các mục đích PSA Solutions.
  • Độ chính xác: Để duy trì một cách hợp lý, dữ liệu cá nhân được cập nhật và chính xác.
  • Giới hạn lưu trữ: Để lưu giữ dữ liệu cá nhân không lâu hơn mức cần thiết của các mục đích của PSA Solutions, ngoại trừ các trường hợp được quy định bởi pháp luật.
  • Tính toàn vẹn và bảo mật: Để giữ cho dữ liệu cá nhân được an toàn trước mọi truy cập, xử lý trái phép, mất mát hoặc phá hủy (vô tình hoặc cố ý).

  3. Quyền của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân và cách thực hiện chúng

  Trong những trường hợp nhất định, người dùng có các quyền sau:

  • Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân (thường được gọi là "yêu cầu truy cập chủ thể dữ liệu"). Điều này cho phép người dùng nhận được bản sao dữ liệu cá nhân mà PSA Solutions lưu giữ về họ và để kiểm tra xem PSA Solutions có đang xử lý nó một cách hợp pháp hay không.
  • Yêu cầu sửa dữ liệu cá nhân mà PSA Solutions đang nắm giữ. Điều này cho phép người dùng sửa mọi dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác mà PSA Solutions lưu giữ về họ.
  • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân. Điều này cho phép người dùng yêu cầu PSA Solutions xóa dữ liệu cá nhân của mình một cách hợp pháp mà không có lý do chính đáng để PSA Solutions tiếp tục xử lý nó.

  Người dùng cũng có quyền yêu cầu PSA Solutions xóa dữ liệu cá nhân mà người dùng có quyền phản đối xử lý (xem bên dưới), trong đó PSA Solutions có thể đã sử dụng sai thông tin của họ hoặc trường hợp PSA Solutions được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân để tuân thủ luật pháp địa phương.

  Tuy nhiên, PSA Solutions có thể không phải lúc nào cũng có thể tuân thủ yêu cầu xóa vì các lý do pháp lý và kinh doanh cụ thể, điều này sẽ được thông báo cho người dùng, nếu có, tại thời điểm yêu cầu.

  • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân trong đó PSA Solutions đang dựa vào lợi ích hợp pháp (hoặc của bên thứ ba) và có tình huống cụ thể nào đó khiến người dùng muốn phản đối việc xử lý trên cơ sở này khi người dùng cảm thấy nó ảnh hưởng đến các quyền và tự do cơ bản của họ.

  Người dùng cũng có quyền phản đối nếu PSA Solutions đang xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Trong một số trường hợp, PSA Solutions không có cơ sở hợp pháp thuyết phục để xử lý thông tin như thỏa thuận với người dùng.

  • Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân. Điều này cho phép người dùng yêu cầu PSA Solutions tạm dừng việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ trong các trường hợp sau:
   • Khi người dùng muốn PSA Solutions thiết lập độ chính xác của dữ liệu
   • Trường hợp việc sử dụng dữ liệu bị lạm dụng nhưng người dùng không muốn xóa dữ liệu đó
   • Trường hợp người dùng cần giữ dữ liệu ngay cả khi PSA Solutions không còn yêu cầu dữ liệu đó nữa khi người dùng cần thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ pháp lý
   • Người dùng đã phản đối việc PSA Solutions sử dụng dữ liệu của họ nhưng PSA Solutions cần xác minh xem PSA Solutions có cơ sở hợp pháp để sử dụng nó hay không
  • Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân cho người dùng hoặc cho bên thứ ba. PSA Solutions sẽ cung cấp cho người dùng hoặc bên thứ ba, dữ liệu cá nhân của người dùng ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến, máy có thể đọc được. Lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà ban đầu người dùng đã đồng ý cho PSA Solutions sử dụng hoặc PSA Solutions đã sử dụng thông tin để thực hiện hợp đồng với người dùng.
  • Rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào khi PSA Solutions dựa trên sự đồng ý để xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi người dùng rút lại sự đồng ý của mình. Trong trường hợp này, PSA Solutions có thể không cung cấp được các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định cho người dùng. PSA Solutions sẽ thông báo cho người dùng tại thời điểm người dùng rút lại sự đồng ý của mình.
  • Nếu người dùng muốn thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên, vui lòng liên hệ với PSA Solutions qua email: hello@psa.com.vn

  Không mất phí: Người dùng sẽ không phải trả phí để truy cập dữ liệu cá nhân (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, PSA Solutions có thể tính một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu của người dùng không có cơ sở rõ ràng, lặp lại hoặc quá mức. Ngoài ra, PSA Solutions có thể từ chối thực hiện yêu cầu trong những trường hợp này.

  PSA Solutions có thể cần gì từ người dùng: PSA Solutions có thể cần yêu cầu thông tin cụ thể từ người dùng để định danh và đảm bảo quyền truy cập dữ liệu cá nhân của người dùng (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào của người dùng). Đây là một biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không bị tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền truy cập vào nó. PSA Solutions cũng có thể liên hệ với người dùng để yêu cầu cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của người dùng để tăng tốc độ phản hồi của chúng tôi.

  Thời hạn trả lời: PSA Solutions cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng. Đôi khi có thể mất hơn một tháng để xử lý các yêu cầu. Trong trường hợp này, PSA Solutions sẽ thông báo cho người dùng về thời gian xử lý.

  4. PSA Solutions thu thập những thông tin cá nhân nào?

  PSA Solutions hướng đến sự minh bạch về lý do và cách PSA Solutions xử lý thông tin cá nhân.

  • Đối với tất cả khách truy cập vào trang web PSA Solutions, PSA Solutions có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại dữ liệu cá nhân khác nhau mà PSA Solutions đã tổng hợp như sau:
   • Dữ liệu Nhận dạng bao gồm tên, họ, tên người dùng hoặc số nhận dạng tương tự, chức danh và giới tính.
   • Dữ liệu liên hệ bao gồm địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.
   • Dữ liệu Kỹ thuật bao gồm địa chỉ giao thức (IP), loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, các loại và phiên bản trình cắm của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng cũng như công nghệ khác trên các thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web này.
   • Dữ liệu Hồ sơ bao gồm tên người dùng, sở thích và phản hồi.
   • Dữ liệu sử dụng bao gồm thông tin về cách người dùng sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của PSA Solutions.
   • Dữ liệu Truyền thông bao gồm dữ liệu người dùng được gửi đến PSA Solutions qua trang web PSA Solutions, email hoặc chat.
  • Ngoài ra, nếu người dùng là một ứng cử viên đang được xem xét cho một vai trò hoặc bất kỳ cơ hội nào
   • PSA Solutions có thể thu thập các thông tin khác bao gồm trong CV / sơ yếu lý lịch của ứng viên cũng như các chi tiết khác về tiêu chí và kinh nghiệm, lịch sử nghề nghiệp, mức lương, quyền được làm việc, bất kỳ thông tin nào đã được công bố hoặc có sẵn trên hồ sơ mạng xã hội hoặc bảng công việc (cho dù bởi người dùng hay bên thứ ba hợp pháp), hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.
  • PSA Solutions có thể thu thập thông tin cần thiết để hoàn thành hợp đồng với ứng viên như:
   • Tài khoản ngân hàng.
   • Bản sao các chi tiết hộ chiếu / Chứng minh thư / Căn cước công dân bao gồm ảnh hộ chiếu / Chứng minh thư / Căn cước công dân.
   • Thông tin chi tiết về tuyển dụng cụ thể như mọi chứng chỉ chuyên môn, trình độ học vấn và bằng cấp.
   • Người được giới thiệu và người liên hệ khẩn cấp bao gồm họ tên, địa chỉ, email và số điện thoại.
   • Tài liệu tham khảo từ các bên thứ ba như các nhà tuyển dụng trước đây và các trọng tài được chỉ định.
   • Kết quả của việc sàng lọc trước khi tuyển dụng hoặc kiểm tra hiệu quả mà PSA Solutions được yêu cầu hoặc bắt buộc phải thực hiện liên quan đến ứng viên.
   • Mọi thông tin liên lạc qua email, bao gồm cả tệp đính kèm, mà ứng viên gửi đến PSA Solutions.
   • Thông tin khám sức khỏe tổng quát.
   • Bất kỳ thông tin nào khác có liên quan theo yêu cầu của pháp luật.
  • Khi người dùng là khách hàng, PSA Solutions có thể thu thập thêm thông tin từ hoặc về họ, bao gồm:
   • Chi tiết về vai trò, chức danh và trách nhiệm trong tổ chức khách hàng.
   • Mọi ý kiến hoặc phản hồi được chia sẻ liên quan đến sản phẩm / dịch vụ của PSA Solutions.
   • Chi tiết về bất kỳ câu hỏi nào được nêu ra liên quan đến các sản phẩm / dịch vụ của PSA Solutions.
   • Mọi thông tin liên lạc qua email, bao gồm cả tệp đính kèm, được gửi đến PSA Solutions.

  5. Thông tin cá nhân được thu thập như thế nào?

  PSA Solutions sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu từ và về người dùng bao gồm:

  • Trực tiếp: Người dùng có thể cung cấp cho PSA Solutions danh tính và dữ liệu liên hệ bằng cách điền vào biểu mẫu hoặc cung cấp thông tin khác qua trang web PSA Solutions hay email hello@psa.com.vn. Điều này bao gồm dữ liệu cá nhân được cung cấp khi:
   • Yêu cầu sản phẩm / dịch vụ PSA Solutions.
   • Trả lời tin tuyển dụng do PSA Solutions đăng trên các dịch vụ quảng cáo tuyển dụng.
   • Yêu cầu tiếp thị hoặc cung cấp dịch vụ.
   • Cung cấp cho PSA Solutions một số câu hỏi / phản hồi.
  • Các công nghệ hoặc tương tác tự động. Khi người dùng tương tác với trang web PSA Solutions, nó có thể tự động thu thập dữ liệu về thiết bị của người dùng, các hành động và trình duyệt web… Dữ liệu kỹ thuật đó có thể tiết lộ một số loại dữ liệu cá nhân nhất định bằng cách sử dụng cookie, nhật ký máy chủ và các công nghệ tương tự khác. Vui lòng xem Chính sách Cookie PSA Solutions để biết thêm chi tiết.
  • Các bên thứ ba hoặc các nguồn có sẵn công khai: PSA Solutions có thể nhận dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba khác nhau và các nguồn công khai được phép chia sẻ thông tin một cách hợp pháp. Chúng được liệt kê bên dưới nhưng không giới hạn:
   • Các nhà cung cấp dịch vụ phân tích (chẳng hạn như Google có trụ sở bên ngoài Liên minh Châu Âu). Để biết thêm thông tin về việc Google sử dụng thông tin cá nhân, vui lòng xem Các loại cookie được Google sử dụng.
   • Các trang mạng xã hội: LinkedIn, công khai trên bảng tuyển dụng (cho dù là của người dùng hay bên thứ ba hợp pháp).

  6. Cơ sở pháp lý để sử dụng thông tin cá nhân

  PSA Solutions sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích hợp pháp. Thông thường, PSA Solutions sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau:

  • Trường hợp cần thiết để thực hiện hợp đồng kinh doanh giữa PSA Solutions và người dùng.
  • Khi cần thiết cho lợi ích hợp pháp của PSA Solutions (hoặc của bên thứ ba), lợi ích và quyền cơ bản của người dùng không thay thế những lợi ích đó.
  • Trường hợp cần thiết phải tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định nào.

  Các cách có thể mà PSA Solutions dự định sử dụng dữ liệu cá nhân, được nêu ra bên dưới:

  • Cung cấp Dịch vụ: Về vấn đề này, PSA Solutions có thể thu thập, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân cho mục đích:
   • Đánh giá ứng viên phù hợp cho các vị trí hoặc vai trò việc làm cụ thể do khách hàng xác định.
   • Đánh giá và đánh giá sự phù hợp của việc cung cấp nguồn lực, thuê ngoài hoặc tư vấn.
   • Đối sánh chi tiết ứng viên với vị trí tuyển dụng của PSA Solutions và / hoặc khách hàng.
   • Tiết lộ dữ liệu cá nhân của ứng viên cho khách hàng cho các vị trí hoặc vai trò việc làm theo định nghĩa của khách hàng.
  • Lưu giữ hồ sơ của bất kỳ và tất cả các ứng viên, nhà tư vấn, khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, nhân viên và nhân viên của nhà cung cấp bên thứ ba.
  • Quản lý và thực hiện các quy trình quản lý quan hệ khách hàng và khách hàng tiềm năng.
  • Đối với mục đích quản lý nội bộ, kế toán và việc làm của PSA Solutions.
  • Thực hiện các hoạt động tiếp thị, lập hồ sơ và phát triển kinh doanh cũng như nghiên cứu thị trường và phân tích thống kê và khảo sát khách hàng liên quan đến các dịch vụ PSA Solutions.
  • Tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định nào và để tiết lộ cần thiết theo yêu cầu của bất kỳ luật, quy định, chỉ đạo, lệnh tòa hoặc mã áp dụng cho PSA Solutions.

  Lưu ý rằng PSA Solutions có thể xử lý dữ liệu cá nhân cho nhiều hơn một cơ sở pháp lý tùy thuộc vào các mục đích cụ thể. Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bằng cách liên hệ với PSA Solutions qua hello@psa.com.vn

  7. Tiết lộ dữ liệu cá nhân

  PSA Solutions có thể phải chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên hợp pháp bên dưới cho các mục đích nêu trong phần 6 ở trên:

  • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Khi PSA Solutions chia sẻ dữ liệu cá nhân với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào để tạo điều kiện và hỗ trợ PSA Solutions trong việc cung cấp dịch vụ. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn:
   • Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT.
   • Người xử lý thanh toán.
   • Đối tác bên thứ ba cho mục đích tổ chức sự kiện.
  • Dịch vụ thuê ngoài: Khi PSA Solutions đang sử dụng dữ liệu cá nhân trong bối cảnh dịch vụ tuyển dụng và thuê ngoài, thì PSA Solutions có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với khách hàng hoặc khi PSA Solutions tin rằng ứng viên có thể phù hợp với một vai trò hoặc vị trí tuyển dụng cụ thể khách hàng đang tuyển dụng với sự cho phép của ứng viên / nhân viên.
  • Công ty/ tập đoàn: Dữ liệu cá nhân có thể được cung cấp cho các công ty con hoặc công ty liên kết của PSA Solutions với mục đích xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt PSA Solutions để cung cấp sản phẩm/ dịch vụ. Các bên này được yêu cầu xử lý dữ liệu đó dựa trên hướng dẫn của PSA Solutions và theo Chính sách quyền riêng tư này. Họ không có bất kỳ quyền độc lập nào để chia sẻ dữ liệu đó.
  • Tuân thủ luật pháp và thủ tục pháp lý: Khi PSA Solutions đáp ứng lệnh của tòa án, quy trình pháp lý hoặc để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của PSA Solutions hoặc bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý. Khi PSA Solutions tin rằng cần phải chia sẻ dữ liệu để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện các hành động chống lại các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn thân thể của bất kỳ người nào, vi phạm các điều khoản sử dụng của PSA Solutions hoặc các hành động khác yêu cầu của pháp luật.

  8. Chuyển dữ liệu cho bên thứ ba ngoài Việt Nam

  PSA Solutions sẽ có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào, và/ hoặc được chuyển giao trong nội bộ hoặc bên ngoài Việt Nam, cho các mục đích như được liệt kê trong phần 6 ở trên của chính sách này khi đã có sự đồng ý từ trước.

  PSA Solutions muốn đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được lưu trữ và truyền theo cách an toàn. Do đó, PSA Solutions sẽ chỉ chuyển dữ liệu cho bên thứ ba khi họ tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và các phương tiện chuyển giao các biện pháp bảo vệ.

  9. Bảo mật dữ liệu

  PSA Solutions đã áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn dữ liệu cá nhân vô tình bị mất, bị sử dụng hoặc bị truy cập theo cách trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, PSA Solutions giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với những nhân viên, nhà thầu và các bên thứ ba khác có hoạt động kinh doanh yêu cầu dữ liệu cá nhân tương ứng. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên thỏa thuận với PSA Solutions, trong đó, trong số các ràng buộc khác, họ phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật.

  PSA Solutions cũng đã đưa ra các quy trình để đối phó với bất kỳ vi phạm dữ liệu cá nhân bị nghi ngờ nào và sẽ thông báo cho người dùng và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạm mà PSA Solutions bắt buộc phải làm như vậy về mặt pháp lý.

  10. Lưu trữ dữ liệu

  PSA Solutions không giữ dữ liệu lâu hơn mức cần thiết.

  • Đối với hầu hết người dùng mà PSA Solutions có liên hệ hạn chế, PSA Solutions sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân trong tối đa hai năm kể từ ngày liên hệ cuối cùng.
  • Trường hợp PSA Solutions có hợp đồng kinh doanh với người dùng, chẳng hạn như PSA Solutions đã làm việc với người dùng với tư cách là khách hàng, thì dữ liệu cá nhân sẽ được lưu giữ trong 10 năm.
  • Trường hợp PSA Solutions đã phỏng vấn / đặt người dùng làm ứng cử viên, dữ liệu cá nhân sẽ được lưu giữ trong 5 năm.
  • Trong tất cả các trường hợp được liệt kê ở trên, PSA Solutions có thể lưu giữ dữ liệu lâu hơn. Trong trường hợp này, PSA Solutions sẽ thông báo cho người dùng về việc thay đổi lưu giữ dữ liệu PSA Solutions

  PSA Solutions sẽ xóa dữ liệu cá nhân sau thời gian đó trừ trường hợp PSA Solutions cần giữ lại mọi dữ liệu cá nhân để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp hoặc thực thi các thỏa thuận.

  11. Các thay đổi đối với chính sách bảo mật

  Chính sách Bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 31/03/2022.

  Vui lòng kiểm tra thường xuyên để được cập nhật thông tin về Chính sách Bảo mật này. Khi PSA Solutions thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Chính sách quyền riêng tư này và có địa chỉ email của người dùng, PSA Solutions sẽ gửi cho người dùng thông báo về những thay đổi.

  phone-handsetphonecrossmenu